SpokoKredyt

Pieniądze szczęścia nie dają, jednak bez nich niemożliwe jest prawidłowe, a przede wszystkim spokojne funkcjonowanie. Każdy z nas co najmniej raz był w sytuacji, w której zabrakło mu gotówki. Czasami są to sprawy prozaiczne, związane z zapłatą za niespodziewaną naprawę usterki sprzętu, a czasami są to sytuacje bardziej poważne, które nie pozwolą nam na godne przeżycie od wypłaty do wypłaty. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku możesz skorzystać z naszej pomocy i doświadczenia.


Nasza firma oferuje bardzo proste działania, które umożliwiają uzyskanie pożyczki internetowej. Wystarczy kilka kroków, aby uzyskać pieniądze i przeznaczyć je na dowolny cel. Cały proces jest bardzo intuicyjny, a wszystkie informacje dokładnie podane i opisane na naszej stronie. W ten sposób nasi Klienci mogą bez większych problemów poradzić sobie z wypełnieniem wniosku. Wszystko, co robimy, robimy w trosce o naszych konsumentów. Naszym głównym celem jest poprawa jakości życia Klientów przy pomocy prostych i przejrzystych produktów finansowych, dostosowanych do ich potrzeb.

Skontaktuj się z nami

Pożyczki – szybko i bezproblemowo

 

Nikt z nas nie lubi czekania w długich kolejkach, by załatwić pożyczkę przyznawaną stacjonarnie. Coraz więcej osób przekonuje się do internetowej formy pomocy finansowej. Usługi oferowane przez firmy pozabankowe to dość popularne formy szybkiego zdobycia gotówki. W większości przypadków firmy te nie sprawdzają zdolności kredytowej, dlatego każdy z nas może uzyskać pieniądze na dowolny cel. Istotnymi cechami, jakimi charakteryzuje się pożyczka pozabankowa jest szeroka dostępność ofert w Internecie, wysoki koszt całkowity, szybka weryfikacja, a także krótki termin spłaty. Oferujemy wparcie finansowe dla każdego w krótkim czasie. Z ratunku płynności finansowej mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, jak i firmy.

Przejdź

Pomoc finansowa dla każdego

 

W razie jakichkolwiek problemów finansowych, zawsze mogą Państwo liczyć na pomoc z naszej strony. Udostępniamy zatem formularze, które wystarczy wypełnić i potwierdzić weryfikację. W odpowiedzi zwrotnej otrzymają Państwo telefon od nas, a po krótkiej rozmowie podejmujemy decyzję o przyznaniu pożyczki. Pieniądze niezwłocznie pojawiają się na Państwa koncie.

Przejdź

Bądź na bieżąco z naszym blogiem:

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA w sprawie przetwarzania danych osobowych


KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej zwanym ADO) jest właściciel marki SPOKOKREDYT.pl, firma CREATIVE FINANCIAL ADVICE Przemysław Jakubowski ul. Bułgarska 59a/91, 60-320 Poznań, kontakt – 531 885 914; kontakt@spokokredyt.pl ; www.spokokredyt.pl


JAKI JEST ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH?

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez ADO obejmuje uzyskane dane takie jak: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, Pesel, NIP, nr dowodu osobistego, nr prawa jazdy), dane adresowe, dane finansowe, dane kontaktowe (adres zamieszkania i/lub korespondencji, adres e-mail, nr telefonu), dane osób kontaktowych ze strony Pana/Pani jako kontrahenta np. pełnomocnika (jeśli są takie osoby wyznaczone w umowie lub innym dokumencie).

JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH?

Dane osobowe są przetwarzane przez ADO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO na potrzeby: realizacji usługi pośrednictwa finansowego, a ich podanie w tych celach jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy oraz realizacji obowiązków prawnych spoczywających na ADO z tytułu rozliczeń, dokumentacji księgowo-rachunkowej i podatkowej, obsługi prawnej oraz zapisywania danych w związku z korzystaniem z usług powiązanych z Internetem, w tym hostingowej i poczty e-mail.


KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH?

Dane osobowe mogą być przekazywane przez ADO innym podmiotom świadczącym dla ADO usługi do przetwarzania w zakresie wykonywania dla ADO m.in. usług księgowych, kadrowo-płacowych, informatycznych, doradczych i prawnych, a także nabywających wierzytelności.


JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?

Dane osobowe będą przechowywane przez ADO przez okres potrzebny do realizacji usługi, a następnie do wygaśnięcia roszczeń i zobowiązań podatkowych, nie dłużej niż 10 lat

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH?

Ma Pan/Pani prawo żądania od ADO odpowiednio: dostępu do swoich danych osobowych, ich prostowania, ograniczenia lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, a także ich usunięcia oraz złożenia sprzeciwu co do przetwarzania ich danych osobowych. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeśli przetwarzanie danych byłoby niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.