Jak spłacać pożyczki?

Gdy pojawia się niespodziewany wydatek, a my nie dysponujemy potrzebną sumą pieniędzy, warto poszukać alternatywnych metod pozyskania gotówki.

Jedną z nich jest zgłoszenie się do firmy udzielającej pożyczki. Wszelkie formalności ograniczone są do minimum, a firma nie sprawdza naszej zdolności kredytowej. W dzisiejszym świecie bardzo łatwo jednak wpaść w spiralę zadłużenia. Jak się tego wystrzec?

Pomoc finansowa

Jak mówi sławne przysłowie ,,apetyt rośnie w miarę jedzenia”. W przypadku pożyczek jest w tym dużo prawdy. Jesteśmy społeczeństwem, które wpadło w sidła konsumpcjonizmu, co wiąże się z coraz większymi wydatkami, które czasami przewyższają wysokość dochodu. Bardzo popularne stały się chwilówki, które są dostępne od ręki dla każdego. Nawet dla osób, które nie posiadają zdolności kredytowej. Powstaje także coraz więcej parabanków, które oferują kredyty gotówkowe na bardzo atrakcyjnych zasadach. Tego typu dogodności są dla nas pułapką, bowiem wszystkie zobowiązania finansowe należy spłacać, a czas
ucieka.

Jak spłacać pożyczki?

Niekiedy nie kończy się tylko na jednej pożyczce. Wysokość zadłużenia rośnie, a my czujemy się tym przytłoczeni. Bardzo łatwo wpaść w ciąg kredytowy i w międzyczasie pogubić się w zobowiązaniach i terminach spłat. Warto pamiętać, że odsetki za nieterminowe spłaty potrafią bardzo zrujnować budżet. W takim przypadku warto skontaktować się ze specjalistą, np. doradcą finansowym, który pomoże wyjść z finansowego dołka i podpowie, jak zarządzać domowym budżetem. Warto także pomyśleć nad kredytem konsolidacyjnym, który polega na połączeniu wszystkich zadłużeń w jedno. Wówczas spłata będzie większa, ale tylko jedna. Pozwoli nam to spać spokojnie bez obaw, że o jakiejś racie zapomnimy.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA w sprawie przetwarzania danych osobowych


KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej zwanym ADO) jest właściciel marki SPOKOKREDYT.pl, firma CREATIVE FINANCIAL ADVICE Przemysław Jakubowski ul. Bułgarska 59a/91, 60-320 Poznań, kontakt – 531 885 914; kontakt@spokokredyt.pl ; www.spokokredyt.pl


JAKI JEST ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH?

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez ADO obejmuje uzyskane dane takie jak: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, Pesel, NIP, nr dowodu osobistego, nr prawa jazdy), dane adresowe, dane finansowe, dane kontaktowe (adres zamieszkania i/lub korespondencji, adres e-mail, nr telefonu), dane osób kontaktowych ze strony Pana/Pani jako kontrahenta np. pełnomocnika (jeśli są takie osoby wyznaczone w umowie lub innym dokumencie).

JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH?

Dane osobowe są przetwarzane przez ADO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO na potrzeby: realizacji usługi pośrednictwa finansowego, a ich podanie w tych celach jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy oraz realizacji obowiązków prawnych spoczywających na ADO z tytułu rozliczeń, dokumentacji księgowo-rachunkowej i podatkowej, obsługi prawnej oraz zapisywania danych w związku z korzystaniem z usług powiązanych z Internetem, w tym hostingowej i poczty e-mail.


KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH?

Dane osobowe mogą być przekazywane przez ADO innym podmiotom świadczącym dla ADO usługi do przetwarzania w zakresie wykonywania dla ADO m.in. usług księgowych, kadrowo-płacowych, informatycznych, doradczych i prawnych, a także nabywających wierzytelności.


JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?

Dane osobowe będą przechowywane przez ADO przez okres potrzebny do realizacji usługi, a następnie do wygaśnięcia roszczeń i zobowiązań podatkowych, nie dłużej niż 10 lat

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH?

Ma Pan/Pani prawo żądania od ADO odpowiednio: dostępu do swoich danych osobowych, ich prostowania, ograniczenia lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, a także ich usunięcia oraz złożenia sprzeciwu co do przetwarzania ich danych osobowych. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeśli przetwarzanie danych byłoby niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.