Pożyczki bez BIK i kredyty

 

  • Pożyczki bez BIK
  • Kredyty gotówkowe
  • Kredyty hipoteczne
  • Kredyty dla firm

 

Wraz z rozwojem osobistym, pojawia się coraz więcej marzeń, które młodzi ludzie chcą realizować. Jedną z najpopularniejszych form pomocy są pożyczki online i kredyty bankowe. Zaciągane są one między innymi w celu zakupu mieszkania, domu lub innej nieruchomości. Obecna klasyfikacja wyróżnia różne rodzaje kredytów, które dzielą się ze względu na kryteria. Jakie kredyty są najbardziej znane i czym się one wyróżniają?

Czym jest kredyt hipoteczny i gotówkowy?

 

Obecnie banki oferują rozmaitą pomoc finansową dla klientów indywidualnych. Jednym z nich jest kredyt hipoteczny oraz gotówkowy. Pierwszy rodzaj wymienionej pożyczki najczęściej zaciągany jest na zakup mieszkania, domu lub innej nieruchomości. Kwota zazwyczaj jest wyższa w porównaniu do innych typów pożyczek, a ze względu na wysokość, jest on odpowiednio zabezpieczany, a konsumenci mają prawo do negocjacji warunków. W przypadku kredytu gotówkowego, otrzymane pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel. Przykładem tej popularnej formy finansowania są między innymi pożyczki internetowe. Taki kredyt klient uzyska bez żadnych zaświadczeń o zatrudnieniu czy dochodach.

Rozwój firmy – wsparcie finansowe potrzebne od zaraz

 

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wymaga wielu poświęceń, również tych na tle finansowym. By firma odpowiednio się rozwijała i przynosiła korzyści, należy dbać o jej rozwój. Jedną z istotnych kwestii jest zgromadzenie odpowiednich środków. Jeśli jednak ich nie posiadamy, najlepszym rozwiązaniem jest kredyt dla firm, który umożliwia osiągnięcie celów, które do tej pory wydawały się wręcz nieosiągalne.

Uzyskanie tego typu pożyczki daje firmie wiele możliwości. Może to być między innymi ogromne wsparcie w początkującym etapie prowadzenia firmy, a także możliwość zakupu nowoczesnego sprzętu czy sfinansowanie kampanii reklamowej.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA w sprawie przetwarzania danych osobowych


KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej zwanym ADO) jest właściciel marki SPOKOKREDYT.pl, firma CREATIVE FINANCIAL ADVICE Przemysław Jakubowski ul. Bułgarska 59a/91, 60-320 Poznań, kontakt – 531 885 914; kontakt@spokokredyt.pl ; www.spokokredyt.pl


JAKI JEST ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH?

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez ADO obejmuje uzyskane dane takie jak: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, Pesel, NIP, nr dowodu osobistego, nr prawa jazdy), dane adresowe, dane finansowe, dane kontaktowe (adres zamieszkania i/lub korespondencji, adres e-mail, nr telefonu), dane osób kontaktowych ze strony Pana/Pani jako kontrahenta np. pełnomocnika (jeśli są takie osoby wyznaczone w umowie lub innym dokumencie).

JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH?

Dane osobowe są przetwarzane przez ADO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO na potrzeby: realizacji usługi pośrednictwa finansowego, a ich podanie w tych celach jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy oraz realizacji obowiązków prawnych spoczywających na ADO z tytułu rozliczeń, dokumentacji księgowo-rachunkowej i podatkowej, obsługi prawnej oraz zapisywania danych w związku z korzystaniem z usług powiązanych z Internetem, w tym hostingowej i poczty e-mail.


KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH?

Dane osobowe mogą być przekazywane przez ADO innym podmiotom świadczącym dla ADO usługi do przetwarzania w zakresie wykonywania dla ADO m.in. usług księgowych, kadrowo-płacowych, informatycznych, doradczych i prawnych, a także nabywających wierzytelności.


JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?

Dane osobowe będą przechowywane przez ADO przez okres potrzebny do realizacji usługi, a następnie do wygaśnięcia roszczeń i zobowiązań podatkowych, nie dłużej niż 10 lat

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH?

Ma Pan/Pani prawo żądania od ADO odpowiednio: dostępu do swoich danych osobowych, ich prostowania, ograniczenia lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, a także ich usunięcia oraz złożenia sprzeciwu co do przetwarzania ich danych osobowych. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeśli przetwarzanie danych byłoby niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.