Pożyczki bez BIK

Czasami zdarza się, że spóźnimy się ze spłatą raty kredytu.

Wówczas takie opóźnienie zostanie odnotowane w historii kredytowej, przez co w przyszłości banki lub firmy udzielające wsparcia finansowego, mogą odrzucić wniosek. Pożyczka bez BIK jest idealna dla osób, którym tego typu sytuacja się zdarzyła. Większość firm pozabankowych znana jest z tego, że są gotowe podjąć współpracę z osobami, którym zdarzały się opóźnienia lub są zadłużone. Szybki kredyt bez skomplikowanych procesów weryfikacyjnych to tak zwane ,,chwilówki”. Ofert na rynku jest bardzo dużo, dlatego warto zorientować się która z nich będzie dla nas najlepsza i najbezpieczniejsza.

Czym jest Biuro Informacji Kredytowej?

Biuro Informacji Kredytowej to przedsiębiorstwo, które działa na rynku od ponad 20 lat. Podmiot ten gromadzi dane odnośnie historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów czy innych pozabankowych firm pożyczkowych. Każde spóźnienie z zapłatą zadłużenia jest skrupulatnie odnotowywane, co ma realny wpływ na zdolność kredytową. Dla kredytodawców Biuro Informacji Kredytowej to bardzo ważne narzędzie, gdyż zależy im na zabezpieczeniu się przed problematycznymi klientami, którzy często zaciągają pożyczki bez BIK i ich nie spłacają. Pracownicy dokładnie weryfikują historię kredytową danej osoby lub firmy, co pomaga kredytodawcy podjąć decyzję o udzieleniu lub odrzuceniu wniosku o pomoc finansową. Podobną funkcję w stosunku do podmiotów gospodarczych spełnia Krajowy Rejestr Długów.

Jak sprawdzić czy nasze dane widnieją w BIK?

Wówczas takie opóźnienie zostanie odnotowane w historii kredytowej, przez co w przyszłości banki lub firmy udzielające wsparcia finansowego, mogą odrzucić wniosek. Pożyczka bez BIK jest idealna dla osób, którym tego typu sytuacja się zdarzyła. Większość firm pozabankowych znana jest z tego, że są gotowe podjąć współpracę z osobami, którym zdarzały się opóźnienia lub są zadłużone. Szybki kredyt bez skomplikowanych procesów weryfikacyjnych to tak zwane ,,chwilówki”. Ofert na rynku jest bardzo dużo, dlatego warto zorientować się która z nich będzie dla nas najlepsza i najbezpieczniejsza.

Ostatnio udzielone pożyczki

Zabezpieczenie

Okres spłaty

Wysokość raty

4 000,00 zł

3 miesiące

1 500,00 zł

9 000,00 zł

4 miesiące

2 625,00 zł

25 000,00

6 miesięcy

5 208,33 zł

40 000,00

60 miesięcy

1 300,00 zł

100 000,00

60 miesięcy

3 250,00 zł

Pożyczki bez BIK – dla kogo?

Każda osoba pełnoletnia może wnioskować o pożyczkę bez BIK. Aby otrzymać chwilówkę wystarczy mieć polskie obywatelstwo, zameldowanie na terenie Polski, a także ważny dowód osobisty, potwierdzający naszą tożsamość. Z tego typu pomocy finansowej korzystają nie tylko osoby bez negatywnej historii kredytowej, ale też osoby zadłużone, których konta bankowe są zajęte przez firmę komorniczą. Jest to możliwe, ponieważ firmy udzielające pożyczek bez BIK przeprowadzają inny proces weryfikacyjny, niż banki. W przypadku wizyty w banku należy liczyć się z tym, iż kredytodawcy prześledzą naszą historię. Jeżeli jest ona zła, wniosek zostanie odrzucony. W tym przypadku pozostaje opcja, którą jest pożyczka bez BIK. Wszystkie działające parabanki w kraju nie sprawdzają wyżej wymienionych baz, a wszelkie negatywne dane umieszczone w rejestrach, w ogóle nie wpływają na decyzję ostateczną. Oznacza to, że pożyczki bez BIK to jeden z częściej stosowanych rozwiązań w przypadku osób, które nagle potrzebują wsparcia finansowego.

Plusy pożyczek pozabankowych

Wbrew pozorom i utartemu przekonaniu, pożyczki bez BIK udzielane w instytucjach pozabankowych mają pewne zalety. O plusach można by mówić długo, gdyż każda osoba znajdzie inne korzyści dla siebie. Jedną z największych zalet pożyczek bez BIK są minimalne formalności. Wystarczy dowód osobisty, zaświadczenie o zarobkach oraz wypełniony formularz. Wypłata gotówki jest bardzo szybko, bowiem pieniądze wypłacane są w krótkim czasie, który zależy od tego, w jakim banku pożyczkobiorca ma konto.
Finanse, które zostaną nam przyznane, można przeznaczyć na całkowicie dowolny cel. Instytucję, która udziela pomocy finansowej nie interesuje, na jaki cel potrzebne są pieniądze. Kolejnym plusem pożyczek bez BIK jest brak poręczycieli, bowiem wystarczy zaświadczenie o zarobkach. Najważniejszą jednak zaletą jest fakt, iż o pomoc finansową możemy poprosić nie wychodząc z domu. Wystarczy dostęp do sieci internetowej, bowiem wniosek możemy wysłać online.

Czy warto korzystać z pożyczek pozabankowych?

Osoby, które mają szansę na pozyskanie pieniędzy w wyżej wspomniany sposób, a nie widzą innego wyjścia, decydują się na ten krok. Niekiedy pożyczki bez BIK udzielane w instytucjach pozabankowych bywają więc bardzo pomocne. Należy jednak pamiętać, że chwilówki mimo wielu zalet, posiadają również wady, dlatego każda pełnoletnia osoba decydująca się na ten rodzaj pomocy, powinna zdawać sobie sprawę z ryzyka, jakie się z tym wiąże.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA w sprawie przetwarzania danych osobowych


KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej zwanym ADO) jest właściciel marki SPOKOKREDYT.pl, firma CREATIVE FINANCIAL ADVICE Przemysław Jakubowski ul. Bułgarska 59a/91, 60-320 Poznań, kontakt – 531 885 914; kontakt@spokokredyt.pl ; www.spokokredyt.pl


JAKI JEST ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH?

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez ADO obejmuje uzyskane dane takie jak: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, Pesel, NIP, nr dowodu osobistego, nr prawa jazdy), dane adresowe, dane finansowe, dane kontaktowe (adres zamieszkania i/lub korespondencji, adres e-mail, nr telefonu), dane osób kontaktowych ze strony Pana/Pani jako kontrahenta np. pełnomocnika (jeśli są takie osoby wyznaczone w umowie lub innym dokumencie).

JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH?

Dane osobowe są przetwarzane przez ADO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO na potrzeby: realizacji usługi pośrednictwa finansowego, a ich podanie w tych celach jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy oraz realizacji obowiązków prawnych spoczywających na ADO z tytułu rozliczeń, dokumentacji księgowo-rachunkowej i podatkowej, obsługi prawnej oraz zapisywania danych w związku z korzystaniem z usług powiązanych z Internetem, w tym hostingowej i poczty e-mail.


KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH?

Dane osobowe mogą być przekazywane przez ADO innym podmiotom świadczącym dla ADO usługi do przetwarzania w zakresie wykonywania dla ADO m.in. usług księgowych, kadrowo-płacowych, informatycznych, doradczych i prawnych, a także nabywających wierzytelności.


JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?

Dane osobowe będą przechowywane przez ADO przez okres potrzebny do realizacji usługi, a następnie do wygaśnięcia roszczeń i zobowiązań podatkowych, nie dłużej niż 10 lat

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH?

Ma Pan/Pani prawo żądania od ADO odpowiednio: dostępu do swoich danych osobowych, ich prostowania, ograniczenia lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, a także ich usunięcia oraz złożenia sprzeciwu co do przetwarzania ich danych osobowych. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeśli przetwarzanie danych byłoby niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.