Kredyty hipoteczne

Zakup własnego mieszkania czy budowa domu jednorodzinnego to dla niektórych osób jedna z większych życiowych transakcji.

Ceny nieruchomości w Polsce stale szybują w górę, co sprawia, że nabycie lokalu mieszkalnego za gotówkę, staje się możliwe dla nielicznych. Zdecydowana większość osób musi się wspomóc kredytem hipotecznym, który łączy podobno trwalej niż małżeństwo. Tylko w ten sposób można zrealizować marzenia o posiadaniu własnych czterech kątów. Dlaczego zatem warto skorzystać z tego rozwiązania i jakie formalności związane są z kredytem hipotecznym? Zapraszamy do lektury.

Zdolność kredytowa – jak ją oszacować?

Zmorą większości osób, które ubiegają się o kredyt hipoteczny w banku jest zdolność. Można ja wyliczyć samodzielnie, korzystając z różnego rodzaju kalkulatorów dostępnych w Internecie lub spotkać się z doradcą finansowym, który oszacuje jej wielkość na podstawie wielu parametrów. Możemy do nich zaliczyć między innymi formę zatrudnienia, osiągane dochody, posiadane ewentualne zadłużenia, stan cywilny czy historia dostępna w BIK.

Kredyt hipoteczny

Zadłużenie określane mianem kredytu hipotecznego najczęściej kojarzy się z bardzo wysoką kwotą, a także długim okresem spłaty. Najczęściej tego typu pomoc finansowa przyznawana jest osobą, które ubiegają się o zakup wymarzonej nieruchomości. Głównym celem tego typu usługi finansowej jest kupno domu, mieszkania, działki, budowy domu, lokalu
użytkowego lub dokonania prac remontowych. Kredyt hipoteczny w przeciwieństwie do pożyczkowego, nie jest wpłacany bezpośrednio na konto klienta. Wyjątkiem jest budowa domu, wówczas bank przyznaje kolejne transze po zakończeniu poszczególnego etapu budowy.

Oprocentowanie

Wybór placówki bankowej, w której planujemy pożyczyć pieniądze podyktowany jest wieloma kwestiami. Jedną z nich jest oprocentowanie kredytu hipotecznego. Składa się na nie suma dwóch składników, wskaźnika WIBOR, a także marży banku. Pierwszy składnik to stopa procentowa, po której banki udzielają pożyczek innym bankom. Jej wysokość jest ustalana codziennie i ma charakter zmienny. A marża to nic innego jak zysk banku, kwota ta jest cała w całym okresie zadłużenia. Należy jednak być ostrożnym, bowiem wiele banków proponuje niższą marżę tylko w okresie promocyjnym, zamiast przez cały czas. Jest to pułapka, dlatego warto pamiętać, iż dobry kredyt hipoteczny to taki, który ma niską marżę przez cały okres spłaty zadłużenia.

Cechy i funkcje kredytów

Ludzie pożyczają pieniądze od niepamiętnych czasów. Ich przeznaczenie jest bardzo zróżnicowane, jednak przed udzieleniem wsparcia finansowego, banki muszą się upewnić, że przyznają je odpowiedniej osobie. Pożyczka jest pisemną umową, którą zawiera bank z konsumentem. Określa ona zobowiązania do przekazywania danej kwoty pieniędzy na czas. Wspomniany wcześniej kredyt hipoteczny, tak jak inne rodzaje tego typu pożyczek, mogą być udzielone tylko przez bank, a wszystkie umowy regulowane są prawnie. Najważniejsza jest celowość pożyczki, dlatego ubiegając się o nią w banku, należy jednoznacznie stwierdzić, na co pieniądze zostaną przeznaczone. Bank ma prawo do zabezpieczenia się na wypadek, gdyby kredytobiorca nie był w stanie spłacić zadłużenia. Jednymi z popularniejszych zabezpieczeń są hipoteki, weksle, zastawy, poręczenia, a także blokada środków na rachunku bankowym. Jednymi z ważniejszych funkcji kredytu hipotecznego i nie tylko jest funkcja kreatywna, która polega na wprowadzeniu pieniędzy w obieg. Funkcja płatnicza pozwala na rozporządzenie środkami na własny cel, a funkcja finansowa polega na czerpaniu korzyści ekonomicznych oraz finansowych z racji pożyczonej kwoty.

Etapy ubiegania się o kredyt hipoteczny

Moment podjęcia decyzji o zaciągnięciu kredytu hipotecznego nie oznacza jeszcze, że go otrzymamy. Wiąże się z tym kilka etapów, które muszą być spełnione, zanim wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. Jednym z początkowych etapów jest weryfikacja klienta w BIK, czyli Biurze Informacji Kredytowej. To tam znajdują się dane, które tworzą naszą historię kredytową, która informuje bank, czy poprzednie zadłużenia były spłacane w terminie. Należy także pamiętać, że żaden bank nie udzieli nam pomocy finansowej bez wkładu własnego. W zależności od placówki bankowej, wysokość może się różnić, jednak minimalny wkład wynosi około 20% całkowitej kwoty kredytu hipotecznego, jaki planujemy zaciągnąć. W późniejszych etapach pracownik banku zweryfikuje nasze źródło dochodu, rodzaj umowy, a także miejsce zatrudnienia. Dodatkowo klient powinien przedstawić i określić kwotę, jaką miesięcznie przeznacza na życie i rachunki. 

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA w sprawie przetwarzania danych osobowych


KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej zwanym ADO) jest właściciel marki SPOKOKREDYT.pl, firma CREATIVE FINANCIAL ADVICE Przemysław Jakubowski ul. Bułgarska 59a/91, 60-320 Poznań, kontakt – 531 885 914; kontakt@spokokredyt.pl ; www.spokokredyt.pl


JAKI JEST ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH?

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez ADO obejmuje uzyskane dane takie jak: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, Pesel, NIP, nr dowodu osobistego, nr prawa jazdy), dane adresowe, dane finansowe, dane kontaktowe (adres zamieszkania i/lub korespondencji, adres e-mail, nr telefonu), dane osób kontaktowych ze strony Pana/Pani jako kontrahenta np. pełnomocnika (jeśli są takie osoby wyznaczone w umowie lub innym dokumencie).

JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH?

Dane osobowe są przetwarzane przez ADO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO na potrzeby: realizacji usługi pośrednictwa finansowego, a ich podanie w tych celach jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy oraz realizacji obowiązków prawnych spoczywających na ADO z tytułu rozliczeń, dokumentacji księgowo-rachunkowej i podatkowej, obsługi prawnej oraz zapisywania danych w związku z korzystaniem z usług powiązanych z Internetem, w tym hostingowej i poczty e-mail.


KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH?

Dane osobowe mogą być przekazywane przez ADO innym podmiotom świadczącym dla ADO usługi do przetwarzania w zakresie wykonywania dla ADO m.in. usług księgowych, kadrowo-płacowych, informatycznych, doradczych i prawnych, a także nabywających wierzytelności.


JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?

Dane osobowe będą przechowywane przez ADO przez okres potrzebny do realizacji usługi, a następnie do wygaśnięcia roszczeń i zobowiązań podatkowych, nie dłużej niż 10 lat

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH?

Ma Pan/Pani prawo żądania od ADO odpowiednio: dostępu do swoich danych osobowych, ich prostowania, ograniczenia lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, a także ich usunięcia oraz złożenia sprzeciwu co do przetwarzania ich danych osobowych. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeśli przetwarzanie danych byłoby niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.