Pomoc

Jak to działa?

Rynek firm pozabankowych, które udzielają pożyczek rozrasta się w mgnieniu oka. Otrzymanie pożyczki jeszcze nigdy nie było tak łatwe. Jak to działa? Wystarczy znaleźć odpowiednią firmę, wybrać kwotę i okres spłaty, zarejestrować się na stronie i wypełnić formularz. O decyzji przyznania pożyczki powiadomi Państwa wiadomość SMS, a pieniądze niezwłocznie pojawiają się na koncie.

Trzy proste kroki, by gotówka trafiła do Ciebie

Wypełniasz formularz 

Dzwonimy do Ciebie

Dostajesz pieniądze

Wzięcie chwilówki nie jest niczym skomplikowanym. Z tego typu wsparcia finansowego może skorzystać prawie każdy. Jednak nie każdy z tak samo dużą łatwością jest w stanie poradzić sobie z jej spłatą, która powinna odbywać się na czas. Podpowiemy Państwu jak spłacać pożyczki i nie wpaść w spiralę zadłużenia.

W tej sekcji znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z udzielaniem pożyczek, ich spłatą,a także w jaki sposób obliczane jest oprocentowanie. Przygotowana przez nas baza pytań i odpowiedzi FAQ powstała z myślą o ułatwieniu Państwu nawigacji po trudnym rynku pożyczek pozabankowych. 

Kasa już na Ciebie czeka!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA w sprawie przetwarzania danych osobowych


KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej zwanym ADO) jest właściciel marki SPOKOKREDYT.pl, firma CREATIVE FINANCIAL ADVICE Przemysław Jakubowski ul. Bułgarska 59a/91, 60-320 Poznań, kontakt – 531 885 914; kontakt@spokokredyt.pl ; www.spokokredyt.pl


JAKI JEST ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH?

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez ADO obejmuje uzyskane dane takie jak: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, Pesel, NIP, nr dowodu osobistego, nr prawa jazdy), dane adresowe, dane finansowe, dane kontaktowe (adres zamieszkania i/lub korespondencji, adres e-mail, nr telefonu), dane osób kontaktowych ze strony Pana/Pani jako kontrahenta np. pełnomocnika (jeśli są takie osoby wyznaczone w umowie lub innym dokumencie).

JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH?

Dane osobowe są przetwarzane przez ADO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO na potrzeby: realizacji usługi pośrednictwa finansowego, a ich podanie w tych celach jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy oraz realizacji obowiązków prawnych spoczywających na ADO z tytułu rozliczeń, dokumentacji księgowo-rachunkowej i podatkowej, obsługi prawnej oraz zapisywania danych w związku z korzystaniem z usług powiązanych z Internetem, w tym hostingowej i poczty e-mail.


KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH?

Dane osobowe mogą być przekazywane przez ADO innym podmiotom świadczącym dla ADO usługi do przetwarzania w zakresie wykonywania dla ADO m.in. usług księgowych, kadrowo-płacowych, informatycznych, doradczych i prawnych, a także nabywających wierzytelności.


JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?

Dane osobowe będą przechowywane przez ADO przez okres potrzebny do realizacji usługi, a następnie do wygaśnięcia roszczeń i zobowiązań podatkowych, nie dłużej niż 10 lat

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH?

Ma Pan/Pani prawo żądania od ADO odpowiednio: dostępu do swoich danych osobowych, ich prostowania, ograniczenia lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, a także ich usunięcia oraz złożenia sprzeciwu co do przetwarzania ich danych osobowych. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeśli przetwarzanie danych byłoby niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.