Kredyty gotówkowe

Ludzie pożyczają pieniądze od niepamiętnych czasów.

Gdy pojawia się niespodziewany wydatek, a nie mamy na niego środków, jednym z rozwiązań jest kredyt gotówkowy, który daje nam możliwość przeznaczenia pieniędzy na dowolny cel. Jest to jeden z popularniejszych rodzajów pomocy finansowej ze strony banku, gdyż wyróżnia go niskie oprocentowanie, a także brak formalności. Jak wybrać najlepszą opcję i nie wpaść w spiralę zadłużenia? Zapraszamy do lektury.

Czym jest kredyt gotówkowy?

Jedynie prawdziwy bank przyzna nam kredyt gotówkowy. Parabanki i inne tego typu instytucje nie mają prawa nazywać swoich usług tym mianem. Pomoc finansowa zostanie nam przyznana, gdy spełnimy szereg wymogów, do których możemy zaliczyć zdolność kredytową. Jest to prognoza spłaty zadłużenia, dlatego konieczne są zarobki w odpowiedniej wysokości, by systematycznie spłacać raty. Ponadto bank prześledzi historię kredytową, dlatego na przegranej pozycji są osoby, które są zadłużone lub w jakikolwiek sposób unikają spłaty należności.

Jak wybrać kredyt gotówkowy?

Przed podjęciem decyzji o ubieganie się o kredyt gotówkowy, warto skorzystać z dostępnych w Internecie kalkulatorów, które na podstawie ustawionych parametrów, takich jak wysokość i okres spłaty należności, obliczą najkorzystniejszą dla nas opcję i podpowiedzą, w którym banku jest ona możliwa. Porównywanie ofert w kalkulatorze jest darmowe. Podczas wyliczeń brane są pod uwagę różne czynniki, takie jak oprocentowanie, prowizja za udzielenie kredytu gotówkowego, raty, które składają się z części odsetkowej i kapitałowej, okres spłaty, ubezpieczenie, karencja, a także wakacje od spłaty, czyli możliwość czasowego zawieszenia konieczności spłaty należności.

Zalety kredytu gotówkowego

Główną zaletą tego typu pomocy finansowej jest przede wszystkim możliwość wydania pieniędzy na dowolny cel, np. zakup mebli czy samochodu. W przypadku kredytów gotówkowych, instytucja, która ich udziela nie wymaga wpłaty własnej, istnieje długi okres kredytowania, jak i wcześniejsza możliwość spłaty zadłużenia.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA w sprawie przetwarzania danych osobowych


KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej zwanym ADO) jest właściciel marki SPOKOKREDYT.pl, firma CREATIVE FINANCIAL ADVICE Przemysław Jakubowski ul. Bułgarska 59a/91, 60-320 Poznań, kontakt – 531 885 914; kontakt@spokokredyt.pl ; www.spokokredyt.pl


JAKI JEST ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH?

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez ADO obejmuje uzyskane dane takie jak: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, Pesel, NIP, nr dowodu osobistego, nr prawa jazdy), dane adresowe, dane finansowe, dane kontaktowe (adres zamieszkania i/lub korespondencji, adres e-mail, nr telefonu), dane osób kontaktowych ze strony Pana/Pani jako kontrahenta np. pełnomocnika (jeśli są takie osoby wyznaczone w umowie lub innym dokumencie).

JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH?

Dane osobowe są przetwarzane przez ADO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO na potrzeby: realizacji usługi pośrednictwa finansowego, a ich podanie w tych celach jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy oraz realizacji obowiązków prawnych spoczywających na ADO z tytułu rozliczeń, dokumentacji księgowo-rachunkowej i podatkowej, obsługi prawnej oraz zapisywania danych w związku z korzystaniem z usług powiązanych z Internetem, w tym hostingowej i poczty e-mail.


KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH?

Dane osobowe mogą być przekazywane przez ADO innym podmiotom świadczącym dla ADO usługi do przetwarzania w zakresie wykonywania dla ADO m.in. usług księgowych, kadrowo-płacowych, informatycznych, doradczych i prawnych, a także nabywających wierzytelności.


JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?

Dane osobowe będą przechowywane przez ADO przez okres potrzebny do realizacji usługi, a następnie do wygaśnięcia roszczeń i zobowiązań podatkowych, nie dłużej niż 10 lat

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH?

Ma Pan/Pani prawo żądania od ADO odpowiednio: dostępu do swoich danych osobowych, ich prostowania, ograniczenia lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, a także ich usunięcia oraz złożenia sprzeciwu co do przetwarzania ich danych osobowych. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeśli przetwarzanie danych byłoby niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.